IKA VIN 112

Architektonicko projekční ateliér

 Naši klienti si nás cení nejen proto, že se snažíme vytvářet příjemné architektonické prostředí, ale
také proto, že umíme předvídat a řešit problémy, které je mohou s jejich záměrem potkat. Ať už jde o komplikace náročného architektonického návrhu, technického řešení, nebo složitého legislativního povolovacího procesu.

Naše služby

Naše služby

Zkušenost s koordinací mnoha oborů od architektonického řešení, funkčního provozního řešení,
památkovou ochranu přes technické obory statiky, požární ochrany, všech oborů technických
instalací až ke kvalitnímu a funkčnímu materiálovému stavebnímu řešení, to je to cenné, co může náš
ateliér nabídnout. Zkušenosti nám dávají možnosti při hledání a navrhování dobrých řešení, které
nezůstanou stát ve slepé uličce. Také nám dávají rozhled a nadhled, díky kterému se neobáváme ani
těch komplikovanějších problémů.

Architektonické řešení

Hledání architektonického řešení ve všech zadáních, utváření příjemného a funkčního prostředí pro život, nalézání tvaru, prostoru a materiálu, abychom se v něm cítili pohodlně, příjemně a přinášelo
nám to radost a uspokojení. To je poslání architektury, kterou se snažíme navrhovat. Od malých detailů až po komplexy staveb a venkovních prostor, od staveb pro bydlení přes areály škol a hotelů
až po průmyslové celky. Naše stavby dotahujeme do posledního detailu, protože nejen vzhled, ale i funkčnost a detail tvoří kvalitní životní prostor.

Rekonstrukce, modernizace a rozvoj

Jednou z hlavních specializací našeho atelieru je řešení modernizací, a to i komplikovaných velkých komplexů staveb. Historických, technických, ale i moderních budov a areálů, kde se řešení skládá z analýzy stávajícího stavu, nalezení nových koncepcí, koordinace mnoha oborů a dořešení zadání až po realizace funkčního, architektonicky kvalitního celku. – např. Palác Lucerna, Letiště Praha, Hlavní nádraží Brno.

Zpracování všech stupňů projektů

Naše práce zahrnuje komplexní činnosti v oboru architektonické a projektové přípravy, realizace a provozu staveb. Nabízíme služby pokrývající celý proces ve stavitelství od prvotních myšlenek, koncepcí a návrhů, přes zajištění projektové dokumentace a jejího legislativního schválení, následnou přípravu realizační dokumentace a doprovod výstavby až po zajištění správy, údržby a oprav staveb.

Kdo jsme

IKA VIN 112 a.s.  je architektonicko projekční ateliér, který je součástí skupiny IKAGROUP ( sdružení firem zabývajících se různými obory ve stavebnictví ). Architektonicko projekční tým IKA pracuje již od roku 1991. Má za sebou velké množství zkušeností s řešením nejrůznějších úkolů. Zároveň je tato dlouhověkost závazek k našemu jménu, našim klientů, našim kolegům a spolupracovníkům, odvedené práci i stavbám a prostředí, které vytváříme.

Díky dlouholeté spolupráci s kolegy z mnoha oborů máme za sebou projekty zpracovávané od prvních nápadů, hmotových studií, architektonických, dispozičních a objemových řešení s důrazem na design a výtvarné řešení detailů, projektovou přípravu staveb všech stupňů, poradenství v oblastech posuzování záměrů výstavby, ekonomické bilance, revize projektů, a v neposlední řadě technické dozorování staveb, zastupování investora a hledání nápravných opatření při poruchách či chybách staveb.

To vše nás již naučilo, že se nemusíme bát ani těch nejsložitějších úkolů, a že díky zkušenostem, rozhledu v mnoha oborech a schopnosti spolupráce dokážeme vyřešit a koordinát i úkoly, které jsou pro nás novými výzvami. Naše projekty zpracováváme nejmodernější technologií v oboru projektování, technologií BIM na prostředí programu Autodesk Revit.

Naše projekty

Mezi projekty, které máme za sebou naleznete malé i velké, od interiérů přes návrhy samostatných budov až k celým souborům staveb a urbanismu, Jde o budovy pro bydlení, občanské stavby – kanceláře, obchody, hotely, školy, sportoviště, zdravotnické stavby i průmyslové objekty. Jsou to návrhy novostaveb i rekonstrukce, ale také návrhy oprav a rekonstrukcí památkově chráněných kulturních a národních kulturních památek. V posledních letech se významnou částí našich projektů staly modernizace a rozvoj komplexů, které obsahují složité vnitřní vztahy a technologie, kde chybí dostatek informací o stávajícím stavu a přitom není možné přerušit jejich provoz. Především u těchto úloh se projeví bohaté zkušenosti z mnoha oborů tak, abychom dokázali analyzovat stávající stav a jeho fungování, navrhnout koncepci modernizace a být partnery při realizaci.

Specifickou součástí našeho portfolia jsou projekty spaloven a energetických zařízení, technologicky velice složitých staveb. Zde spolupracujeme s technologickými odborníky a společně utváříme celek. Technologie zde sice hraje hlavní úlohu, ale nutně potřebuje podporu dalších oborů, jakým je i pohled architekta, tak, aby mohl vzniknout provozně funkční areál, pěkné prostředí pro zaměstnance i okolí.

Palác Lucerna

Národní kulturní památka České republiky.

Letiště Praha

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec vitae arcu. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Proin mattis lacinia justo. Curabitur sagittis hendrerit ante.

Hlavní nádraží Brno

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec vitae arcu. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Proin mattis lacinia justo. Curabitur sagittis hendrerit ante.

Salabka restaurace

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec vitae arcu. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Proin mattis lacinia justo. Curabitur sagittis hendrerit ante.

Salabka hotel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec vitae arcu. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Proin mattis lacinia justo. Curabitur sagittis hendrerit ante.

Salabka vinařství

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec vitae arcu. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Proin mattis lacinia justo. Curabitur sagittis hendrerit ante.

Budovy ČSOB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec vitae arcu. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Proin mattis lacinia justo. Curabitur sagittis hendrerit ante.

CSOB Retailové pobočky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec vitae arcu. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Proin mattis lacinia justo. Curabitur sagittis hendrerit ante.

Retailové modernizace

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec vitae arcu. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Proin mattis lacinia justo. Curabitur sagittis hendrerit ante.

Obchodní centrum Háje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec vitae arcu. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Proin mattis lacinia justo. Curabitur sagittis hendrerit ante.

Obchodní centrum Valašské Meziříčí

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec vitae arcu. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Proin mattis lacinia justo. Curabitur sagittis hendrerit ante.

Školy – Hovorčovice, Úhonice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec vitae arcu. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Proin mattis lacinia justo. Curabitur sagittis hendrerit ante.

Zdravotnické stavby

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec vitae arcu. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Proin mattis lacinia justo. Curabitur sagittis hendrerit ante.

 Spalovny

Spalovna průmyslových odpadů.

Budovy pro bydlení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec vitae arcu. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Proin mattis lacinia justo. Curabitur sagittis hendrerit ante.

Náš tým

Jsme v podstatě rodinná firma, kde již dávno nepracují jen rodinní příslušníci. Zakládáme si ale na tom, aby zodpovědný přístup k úkolům a atmosféra mezi námi i směrem k našim klientům měla stále příjemný rodinný a individuální charakter.

Komplexní řešení u složitých projektů znamená mít zkušenosti a vhled do mnoha oborů, od stavebních, konstrukčních, požárně bezpečnostních a oboru technické infrastruktury, ale i do specifických oblastí, kterých se daný projekt týká – kultura, zdravotnictví, obchod, sport, školství, průmysl. Zkušenosti, které náš tým má, nám umožňují předvídat a plánovat koncepce i se znalostí těchto oborů. V podrobnějším návrhu to pak znamená mít širokou základnu specializovaných odborníků, umět s nimi spolupracovat a koordinovat všechny tak, aby výsledek byl funkční a krásný zároveň.

Náš tým zajišťuje vedoucí architektonické a stavební návrhy ale i koordinaci a vedení celého týmu odborných spolupracovníků a nese zodpovědnost za celý projekt. 

Kontakt

IKA vin112, a.s.

Architektonicko projekční ateliér

IČ: 282 20 498
Vinohradská 112/1899
13000 Praha 3
E-mail: info@ikavin112.cz

vedení společnosti:

ing.arch. Jan Řeřicha

Tel.: +420 777 086 168
E-mail: jan.rericha@ikavin112.cz